Římskokatolická farnost - Děkanství Náchod, Farnost Studnice

Rezervace na nedělní bohoslužby jsou od 7. 6. 2021 ukončeny. Účast na bohoslužbách je nyní možná bez rezervace.

Seznam termínů